இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Baden-Wuerttemberg + Rheinstadion Bad Bellingen 47