ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Baden-Wuerttembergx + Saison 2018/19x + Loerrachx 976