ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Baden-Wuerttembergx + Meisterschaftx + Loerrachx 1392