ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Baden-Wuerttemberg + Loerrach 1961