ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Baden-Wuerttemberg + A-Junioren Oberliga Baden-Wuerttemberg 140